WattTrack

Privacybeleid voor de WattTrack

Laatst bijgewerkt: 31-03-2023

WattTrack (hierna “wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen wanneer u gebruik maakt van onze WattTrack mobiele applicatie (hierna de “App”).

Verzamelde informatie: Wanneer u onze App gebruikt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Informatie over uw apparaat, zoals het unieke apparaat-ID.
  • Gegevens over uw gebruik van de App, zoals de datum en tijd waarop u de App gebruikt.
  • Ingegeven persoonlijke informatie zoals naam en e-mail adres.

Gebruik van informatie: Wij gebruiken de verzamelde informatie om de App te beheren en te verbeteren en om de veiligheid van onze App te waarborgen. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om gebruikersprofielen te maken.

Openbaarmaking van informatie Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende omstandigheden:

  • Wij kunnen uw informatie delen met onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.
  • Wij kunnen uw informatie delen met onze serviceproviders, die namens ons diensten verlenen, zoals analyse, gegevensopslag, hosting en andere technische diensten.
  • Wij kunnen uw informatie openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is, om onze rechten te beschermen, om fraude te voorkomen of om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen.

Gegevensbeveiliging: Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We bewaren de informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld.

Uw rechten: U hebt het recht om ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en om ons te verzoeken deze te corrigeren, bij te werken, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden.

Contact opnemen Als u vragen hebt over ons privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via het contact-formulier in de applicatie.